MSS Data AB

MSS Datas styrelse och ledning

Ordförande: Mikael Söderström
Sekreterare: Anders Eklöf
Ledamot: Anders Helldén
Revisor: Peter Winblad


Verkställande direktör: Mikael Söderström