MSS Data AB

MSS Datas historia

Bakgrunden till bolagets verksamhet är att en av grundarna, Mikael Söderström, fick i uppdrag av sin dåvarande arbetsgivare Traction AB att datorisera redovisningsfunktionen i moderbolaget och dess mindre dotterbolag (Traction är näst största ägare i MSS Data och är noterat på Stockholmsbörsen Small Caps). En utvärdering av de bokföringsprogram som fanns vid denna tid (1985) visade att de var krångliga, dyra och många gånger krävde speciell hårdvara mm. Vårt program skulle gå i standardiserad PC-miljö vara snabba, flexibla men ändå enkla att lära (de flesta inom Tractiongruppen som skulle använda programmet hade ingen eller liten datavana). Man beslöt att utveckla ett själva och MSS Data grundades för detta ändamål.

Bolaget konstituerande bolagsstämma hölls den 26 oktober 1985 och den 27 januari 1986 registrerades bolaget hos PRV med firman MSS Data AB.

För att klara projektet utvärderades flera utvecklingsverktyg. Man fastnade för det relativt nyintroducerade Turbo Pascal. En Pascalkompilator utvecklad av Borland. Den var betydligt snabbare enklare och billigare än alla tidigare Pascal-verktyg (eller andra utvecklingsverktyg som Basic, Cobol m.fl).

Sent hösten 1986 presenterades det första bokföringsprogrammet, som kallades MSS Bok, samt ett program för hyresdebitering.

1989 var nästa generation av bokföringsprogrammet klart. Nu heter det Bokhållaren (version 1).

Samma höst kompletterades bokföringsprogrammet med ett fakturerings-, kund- och leverantörsreskontra.

Fram till nu hade Bokhållaren främst använts inom Tractiongruppen, endast några få licenser hade sålts till externa kunder. Eftersom programmet var en stor framgång bland användarna (precis som bestämts i kravspecen, var programmet snabbt och mycket lätt att lära) beslöts att det aktivt skulle säljas till externa kunder. Broschyrer och en tryckt manual togs fram och MSS Data började knyta kontakt med flera återförsäljare och distributörer.

Den viktigaste åtgärden var att för första gången presentera Bokhållaren i officiella sammanhang Det skedde på jättemässan Data-Kontor-Miljö i Älvsjö, hösten 1989. Programmet utsågs av tidningen Computer Sweden till en av mässans intressantaste programnyheter.

Programmet var också med i ett flertal tester i datapressen (bl.a. Computer Sweden, Mikrodatorn, Bit m.fl.), oftast med goda recensioner.

1991 kompletteras Bokhållaren med Order/Lager-rutiner och övriga moduler uppdateras (version 2).

1990-1993 är MSS Datas försäljningsmässig bästa år hittills. Det säljs ca 200-300 licenser/år,

1993 utvecklas samarbetet med Tre Funktioner. Tre Funktioner har sedan 1989 sålt Bokhållaren Bokföring & Leverantörsreskontra som ett komplement till ett Bilverkstadsprogram, kallat Assist. Nu släpper Tre Funktioner försäljningsrättigheterna till Assist. MSS Data tar fram en specialversion av Bokhållaren OLF anpassat till Bilverkstäder och som Tre Funktioner säljer under namnet Bilverkstad.

1994 är nätverksversionen av Bokhållaren klar och i samband med det den sista versionen av Bokhållaren för DOS (version 3). Marknaden börjar svänga mot Windows även för administrativa system.

Våren 1995 är Borland klar med sin Windowsversion av Pascal. Pascal är kompletterat med en visuell formulärdesigner (IDE) samt integrerad databashantering och heter nu Delphi. MSS Data börjar skriva om Bokhållaren för Windows med Delphi.

Den första Windowsversionen Bokhållaren 4.0 är klar för leverans sommaren 1997 (Bokföring och leverantörsreskontra).

Hösten 1997 öppnar MSS Data sin första hemsida med adressen www.mssdata.se.

1997-98 skrivs Bokhållaren delvis om för att portas till  Borland nya version, Delphi 3.

Hösten 1998 är Bokhållaren 4.1 klar, nu också med order/lager/fakturering och leveranser till nya och gamla användare (dsv. konverterar från DOS-verionen) påbörjas.

Årsskiftet 1998-99 är också Bilverkstad klart i Windows.

1999-00 millenniumanpassas alla kundsystem.

Hösten 2000 är den kompletta versionen av Bokhållaren och Bilverkstad klar (ver 4.1 rev 9 manual ver 1.7).

Årsskiftet 00-01 påbörjas utvecklingen av MSS Builder som är grunden till designmodulen som finns i System Bokhållaren 5.

Hösten 2006 har Bokhållaren och Bilverkstad knappt 400 aktiva användare.

2008 presenteras System Bokhållaren 5 där den största nyheten är design- /utvecklarmodulen.

I november 2008 öppnas MSS Datas nya hemsida, med samma adress som tidigare (URL) www.mssdata.se.