MSS Data AB

Referenslista

Vi har genom åren medverkat till att installera och rationalisera många företags It-miljö och administration. Tabellen nedan visar några exempel på installationer där vårt ekonomiprogram Bokhållaren har anpassats till olika kunder och deras verksamhet.

Kund    Produkt
Bromma Kortförlag Förlagssystem
Minibok Kassa och lagersystem för bokhandel
Kontorsmixen Klientredovisning, Bokföringsbyrå
Halldéns Ekonomi Klientredovisning, Bokföringsbyrå
Televerket (Telia)    Projektredovisning
Studieförbundet Näringsliv och Samhälle (SNS)    OLF system för SNS förlagsverksamhet
Allti (Statoil)    Operationsregister och tidverk till bilverkstäder
Maskinentreprenörerna (SAF)    Faktureringssystem
Pappersindustriarbetar-förbundet (LO)    Bokföringsprogram till alla lokalavdelningar (70-80 st)
Traction    Koncernredovisning
Bilmakarna i Motala AB (Mercedes Benz)    OLF system för bilförsäljning och bilverkstad specialanpassad för att passa MB verkstäder och bilförsäljning
Ekström & Stoltz Bil-service AB (Ford)    OLF för Bilverkstad specialanpassad för att passa Ford verkstäder
Kungsholms Bilservice AB (VAG)    OLF för Bilverkstad specialanpassad för att passa VAG verkstäder
Riksbanken i Örebro    Valutaredovisning
Räddningsverket    Uppföljning av fordonsparken vid insatsen i Sudan m.fl. platser.
Ca 200 bilverkstäder    Standardprogrammet Bilverkstad
Ca 1800 mindre företag    Standardversionen av Bokhållaren (flertal med mindre specialan-passningar)