MSS Data AB

System Bokhållarens design-/utvecklarmodul.

MSS Data presenterar designmodul till System Bokhållaren.

Dagens affärssystem (ekonomiprogram med Bokföring, Order , Lager, Fakturering och kund- / Leverantörsreskontra) för mindre och medelstora företag är ofta överfulla med funktioner för att passa så många företagstyper som möjligt, det finns små eller inga möjligheter att avpassa systemet till det egna behovet. Det gör dem svåröverskådliga och krångliga. Det är helt enkelt svårt att hitta bland alla menyer och formulär. Man använder oftast bara en liten del av alla funktioner. Samtidigt saknas nästan alltid något. Det kan vara en uppgift i kundregistret, utformningen av en lista eller rapport som är unik för branschen eller företaget.

System Bokhållarens designmodul är lösningen på denna motsättning.

Inget företag är det andra likt och kravet på ett ekonomisystem varierar. Med designmodulen kan du skräddarsy hela System Bokhållaren till ert behov. Det är både ett komplett färdigt ekonomiprogram och ett design-/utvecklarverktyg för utveckling och anpassning av affärssystem. Alla skärmbilder, menyer och utskrifter kan anpassas och designas. Till och med egna tabeller och fält i databasen kan läggas till. Man kan t.ex byta typsnitt, ändra ordningen mellan ledtexter och inmatningar flytta fält på utskrifter mm. Man kan också ändra själva texten för en ledtext och lägga ut nya ledtexter.

Kicka här och läsa mer om Design- / Utvecklarmodulen.

Klicka här för att se en demonstrationsvideo av designmodulen.

Med Utvecklarmodulen Pro. kan produktutvecklare utveckla och underhålla flera projekt i flera utvecklarlager.

System Bokhållaren 5 är verktyget för att skapa skräddarsydda affärssystem till mindre företag. Främst två målgrupper kan identifieras

1.  Det kompletta affärssystemet som fyller gapet mellan enkla standardsystem och mer avancerade flexibla affärssystem.

2.  Integreras i ett befintligt medelstort affärssystem. T ex i ett befintligt kassasystem eller branschanpassat OLF kan Bokhållaren fungera till Reskontror Boföring mm.

Teknisk beskrivning

MSS Data och tredje parts-leverantörer kan med utvecklarmodulen (se nedan) dessutom snabbt och enkelt utveckla nya affärssystem skräddarsydda för olika kundgrupper eller branscher.

System Bokhållaren 5 med designmodul levereras med en uppsättning färdiga  komponenter, med de vanligaste funktionerna och egenskaperna i ett ekonomisystem. Genom att anpassa valda egenskaper i dessa komponenter och skapa nya komponenter genom arv och sedan kombinera dessa komponenter kan man bygga ett affärssystem, skräddarsytt, med exakt de funktioner och utseende som behövs för en specifik bransch eller i den egna verksamheten. Tack vare den strikta arvsmekanismen mellan komponenterna är det inga problemen att uppdatera ett skräddarsytt system när grundsystemet på lägre nivå har uppdaterats.

Några av de viktigaste funktionerna och egenskaper i System Bokhållaren 5 designmodul är:

Utvecklarmodulen

MSS Datas utvecklarmodul är designmodulen anpassad till utvecklare. Här tillkommer funktioner som underlättar underhåll av flera projekt distribution mm. Framför allt finns här tillgång till totalt 8 utvecklarlager(2-9, 0-1 är reserverat för MSS Datas egen utveckling).

Utvecklarlager

All anpassning / design av komponenter kan göras i upp till tio olika lager. Exempelvis kan ett branschanpassning ske i lager 5 ytterligare anpassning i lager 7 slutkundanpassning i lager 8 och slutligen den enskilde användaren anpassa systemet i lager 9 (styrs av den enskildes inloggning).